Bez obalu: Fingood představuje transparentní portfolio

[object Object]

Česká crowdfundingová platforma Fingood má za sebou další vydařený rok, který předčil veškerá očekávání. Do nového roku vstoupila s velkými plány, novinkami a inovacemi, ale i se sliby vůči svým uživatelům. A už se začínají plnit. Podívejte se na první transparentní přehled informací o nabízeném investičním portfoliu.

Fingood: Prvenství v kompletní transparentnosti

Spokojenost a pohodlí investorů je ve Fingoodu na prvním místě už na první pohled. Protože by úspěch nebyl bez jejich důvěry možný, hledí na dodržování svých slibů i požadavky zákazníků.

Fingood jako první investiční platforma představuje plně transparentní přehled informací o nabízeném investičním portfoliu.

Jedním ze závazků do roka 2023 je zdokonalení informovanosti a otevřenosti o probíhajících procesech. S tím pomůže i plánovaný investorský dashboard. Klienti se mají dočkat uživatelsky příjemného, a hlavně přehledného prostředí v oblasti investičních příležitostí.

Platforma na sebe nenechala dlouho čekat a rázně vykročila směrem k ještě spokojenějším investorům. V současné době nabízí detailní souhrn složení a objemu nabízených investičních příležitostí, ale i jejich zajištění či rating.
Jinými slovy Fingood připravil volně přístupný přehled o zdraví celého portfolia a dalších kroků, které provází jeho zajištění.

Portfolio je složené z prověřených společností

Investoři vždy budou mít k dispozici jasný přehled o nabízeném portfoliu platformy, aby jim nic neuteklo. Fingood například každý rok zvyšuje svou nabídku o další dlouhodobě fungující a stabilní společnosti. Hlavní podstatou je naprostá důvěryhodnost, kterou testují a dokládají odborníci v oboru pomocí detailních datových analýz.

Žádná firma se nedostane do investiční nabídky bez důkladného prověření.

Uživatelé investiční platformy mají neustále na očích kumulativní součet investičních příležitostí. Zájem investorů neustále roste, proto jsou stejně tak velké i vyhlídky do budoucna. 

Věděli jste, že Fingood už začátkem roku 2023 zafinancoval projekty v hodnotě více než 1 miliardy korun?

Pestrá diverzifikace i zajištění nemovitostmi

Diverzifikace portfolia je základní investiční strategie, která pomáhá peníze zhodnocovat účinně a hlavně bezpečně. Investiční platforma svým klientům poskytuje promyšlenou a pohodlnou diverzifikaci napříč všemi oblastmi – patří sem různá odvětví, regiony, ale i samotné společnosti.

Věděli jste, že největší část portfolia tvoří nemovitosti? Zabírají 76,2 %.

Bezpečnost investičního portfolia – kromě mezioborové diverzifikace – se vyznačuje mírou zajištění. I v tomto ohledu sází Fingood na neochvějnou sílu nemovitostí. Na 100 % je jimi zajištěno téměř 50 % nabízených příležitostí, v závěsu se pak drží například zajištění kombinací bonitních zajišťovacích prostředků.

Pro uživatele platformy je také určitě klíčová otázka splácení – i tyto informace jsou u Fingoodu veřejně dostupné. Naprostá většina poskytnutých úvěrů byla už úspěšně splacena nebo se nachází v procesů pravidelného splácení. Investoři tak získali více než 53 milionů pouze na úrocích!

Věděli jste, že Fingood se s problematickými úvěry potýká pouze v 3-4 % případů? To je méně než u banky.

Rating portfolia? Ani riziko není důvod k obavám

Při zhodnocování financí je důležité zvážit samotné riziko, protože jeho míra většinou úzce souvisí s výškou výnosu daného aktiva. Fingood svým investorům umožňuje otevřeně nahlédnout i na hodnocení rizika úvěru, tzv. rating.

Evaluace probíhá na dvou úrovních – prověřuje se zvlášť klient a projekt. Jak to vypadá v praxi?

  1. Obchodník na schůzce s klientem prověří základní informace a pošle případ na oddělení risku.
  2. Zde vznikne posudek v podobě úvěrového stanoviska – 20 % případů neprojde kontrolou.
  3. Případ nakonec schvaluje přísná investiční komise – 5 až 10 % případů nebude schváleno.

Sítem projdou jen ty nejdůvěryhodnější projekty.

Na přehledném grafu je možné sledovat, do jaké kategorie ratingu rizika spadá každá proinvestovaná koruna přes platformu, která se zatím nedočkala splacení. Většina klientů se standardně pohybuje ve střední kategorii.

Platební morálka: Co s opožděnými plátci?

Nezodpovězená nezůstala ani otázka platební morálky při splácení úvěrů. Fingood veškeré projekty pečlivě monitoruje a proaktivně se snaží zabránit opožděným splátkám včasnými notifikacemi.

V malém procentu případů přesto dochází k prodlení. Ani tady není důvod k obavám. Pokud je to nutné, platforma zahájí proces vymáhání bez účasti investora, čímž mu ušetří starosti. Celý proces mohou doprovázet až 3 klíčové kroky.

  1. Snaha najít vhodné řešení. Patří sem aktivní komunikace s neplatícím klientem a rychlé hledání východiska.
  2. Předání vymáhací agentuře. Klienta začínají urgovat profesionálové v oboru vymáhání.
  3. Řešení s právní kanceláří. Pokud předchozí kroky selžou, Fingood podnikne další právní kroky k vymožení dlužné částky.

Fingood si zakládá na transparentnosti a spokojenosti svých investorů. Volně dostupný přehled je proto prvním krokem z mnoha ke zlepšení informovanosti uživatelů. Chcete investovat rychle, pohodlně a přehledně? Zhodnoťte své úspory s platformou, která bojuje za vaše zájmy a ponechá vám absolutní kontrolu. 

Registrace zpravidla zabere pouze několik minut.