Jak se daří Re&Ma, aktuální investiční příležitosti?

[object Object]

Opatření se sice rozvolňují, ale je zřejmé, že ekonomiku čeká k zotavení ještě dlouhá cesta a mnoho zkoušek. S firmami, do kterých můžete investovat prostřednictvím finGOOD platformy se snažíme otevřeně bavit a získávat pro vás co nejvíc přínosných informací, abyste vždy byli v obraze a věděli, komu svěřujete svůj kapitál.

Jednou z aktuálních investičních příležitostí je společnost Re&Ma sales and services s.r.o., která měla v plánu tento rok opět razantně vyrůst a my můžeme s radostí potvrdit, že i navzdory současné krizi se jí to daří!

Zeptali jsme se proto jednatele společnosti na to, jaký byl pro Re&Ma měsíc duben, co jim přinesl či vzal a jak vidí budoucnost. Věříme, že rozhovor je zajímavé čtení nejen pro ty, kteří do společnosti již investovali, ale i pro ty, kteří to zvažují. Pojďme na to!

 

Vít Endler, CEO finGOOD: Původně byla Re&Ma obchodní společnost s hutním materiálem. V současné době ale děláte zejména zakázkovou výrobu trubek pro vodu, topení, plyn, připravujete trubky pro hasičské systémy a děláte zámečnické práce ve smyslu zpracování plechů a kovů. Jaká je dnes struktura vašich tržeb?
Miroslav Rebidáš, jednatel Re&Ma: 
Strukturu našich tržeb v současnosti tvoří cca z 20% velkoobchodní prodej (dodávky pro konečné zpracovatele), z 20-30% přímé dodávky pro konečné odběratele a z 50- 60% dodávky pro další zpracování (prodeje z vyšší přidanou hodnotou).

VE: Raketově rostete: z 2,2 mil. Kč obratu v prvním roce podnikání na 8,5 mil. Kč v roce druhém a nyní i přes COVID-19 pandemii cílíte na tržby ve výši 13-15 mil. Co je příčinou vašeho růstu?
MR: Příčinu tohoto růstu vidím mimo jiné ve znalosti tržního prostředí a využití propojení prodeje pro velkoodběratele, maloodběratele a propojení se službami pro klienty. Zkrátka přidaná hodnota, kterou se snažíme předstihnout konkurenci.

VE: Můj dojem je, že v oboru zpracování hutního materiálu je poměrně velká konkurence. Jaká je tedy vámi zmiňovaná přidaná hodnota a proč si zákazníci vybírají právě vaší společnost?
MR:
Máte pravdu, konkurence je veliká. Naší devizou je možnost práce ve skladu se zázemím strojního vybavení a poměrně široký sortiment nabízeného zboží. Zákazníci si mohou nakoupit hutní materiál pro obor vodo-topo-plyn a zámečnické výroby. Zboží jsme schopni jim na počkání vychystat, nadělit, ozávitovat nebo nadrážkovat dle jejich potřeb pro konečné použití. Poskytujeme zkrátka co možná nejkomplexnější servis.

VE: V jaké lokalitě dnes převážně působíte a plánujete rozšiřovat svoji působnost i na další regiony?
MR: 
Působíme primárně v lokalitě Karviná s okruhem 50km pro menší a drobné odběratele – zde se zaměřujeme hlavně na dodávky s vyšší přidanou hodnotou. Pro odběratele ve větší vzdálenosti děláme spíše traťové obchody v sortimentu, který se nám vyplatí s ohledem na dopravní náklady. Takže se dá říci, že se stále rozšiřujeme a rozrůstáme.

VE: S jakou pracujete obchodní marží?
MR: 
Tato otázka je velmi individuální – u traťových obchodů se může marže pohybovat do 10 %, u obchodů s vyšší přidanou hodnotou se marže pohybuje kolem 35 %.

VE: Jak se promítla „COVID-19 situace“ do vašeho podnikání? Co nyní nejlépe funguje a na co se soustředíte? Co naopak nejvíce utrpělo a očekáváte, že s uvolněním restrikcí případný propad doženete?
MR: 
Měsíce v období probíhajících COVID-19 opatření se nás dotklo spíše pozitivním způsobem – vzhledem ke skutečnosti, že v tomto období byla dočasně zavřena valná většina naší konkurence, která byla zaměřena pouze na maloobchodní prodej, začali k nám docházet ze širokého okolí i jejich zákazníci. Tyto se snažíme udržet rozšiřováním nabízeného sortimentu a cenovými pobídkami. V následujícím období očekáváme ještě větší příliv zákazníků, na který se cíleně připravujeme.

VE: Rostete a potřebujete tento růst financovat. Co přesně to ve vašem pojetí znamená? Jde o investice do zařízení? Do vybavení nebo materiálu?
MR: 
Primárně potřebujeme finance na rozšíření sortimentu nabízeného zboží – to k nám přivede nové zákazníky a poptávku, kterou jsme doposud neuměli uspokojit. Dále také plánujeme investice do dalšího strojního vybavení a následně i do nových zaměstnanců.

VE: Předpokládám, že se jen tak nemohu zítra rozhodnout, že založím firmu na zpracování hutního materiálu. jaké k tomu potřebuji zkušenosti? A jaké zkušenosti jste museli nasbírat vy?
MR:
 Máte pravdu – nikdy sice nebylo snadnější začít podnikat a v dnešní době má každý člověk možnost začít. Měl by ale začít v oboru, který zná a o kterém má základní informace. Já se opírám o obch. ředitele, který má zkušenosti v oboru hutního materiálu a zahraničního obchodu více než 30-leté. Nájemní zaměstnanci, kteří v současnosti zpracovávají naše zakázky mají zkušenosti v oboru zámečnické činnosti a skladového hospodářství více jak 20-leté. I v tomto vidím velkou sílu, která nám zajišťuje kontinuální růst a následně pomůže tento růst zvládnout.

VE: Zasahuje  ve vašem oboru do struktury tržeb sezónnost?
MR: 
Sezónnost je problém u jednostranně zaměřených firem. Jak jsem již zmínil, Re&Ma prodává velkoodběratelům, maloodběratelům, zámečnickým firmám a navíc nabízíme i možnosti skladového hospodářství – což rozmělňuje rizika při výpadcích některé z činností. V zimním období se více zaměřujeme na dodávky s vyšší přidanou hodnotou, které jsou komponovány do vnitřních prostorů staveb (pokud byla otázka směřována na sezónnost ve stavebnictví).

VE: Dosáhnete-li letos plánované výše tržeb 13-15 mil. Kč, jaký očekáváte provozní zisk na úrovni EBITDA?
MR: 
Provozní zisk pro tento rok očekávám kolem 500-600tis. Obratově pak chceme v roce 2021 dosáhnout na tržby ve výši 25-30 mil. Kč.

VE: Proč jste vybrali právě finGOOD pro financování vašeho růstu?
MR: 
finGOOD jsme zvolili na základě doporučení a věřím, že to bylo správné rozhodnutí 🙂 

 

Investovat do Re&Ma sales and services