Méně je někdy více …aneb zrychlujeme firemní financování!

[object Object]

Pokud vám někde budou tvrdit, že “15 je lepší než 30”, měli byste se mít na pozoru. Obzvlášť, když to bude platforma, prostřednictvím které investujete váš vlastní kapitál za účelem zhodnocení.
Dnes vám však s velkou radostí prozradím něco o výjimce potvrzující pravidlo – už po druhé během roku jsme zkrátili dobu, po kterou vystavíme na finGOOD investiční příležitost! Koncem roku 2019 jsme zkrátili toto období z 60 na 30 dní. A nyní poprvé zkoušíme zafinancovat společnost během 15 dní (první bleskovou investiční příležitostí je společnost Poháry Bauer, o které si určitě stojí za to přečíst více).

Naším posláním je zrychlit a zjednodušit českým podnikatelům přístup k čerstvému kapitálu a zároveň bezpečně a efektivně zhodnocovat finance našim investorům. A proto jsme vyslyšeli přání nejen našich investorů, ale i zástupců společností.
Možná se to může jevit jako maličkost – nastavit někde v administraci 15 dní namísto 30, ale vězte, že to tak úplně jednoduché není.

S každou zveřejněnou investicí na platformě finGOOD se pojí mnoho vzájemně závislých (interních i externích) procesů, následná komunikace dat i příběhu dané společnosti. V neposlední řadě je také zapotřebí silná investorská databáze, která se toho nebojí a neváhá.

Pro firmy jsou benefity plynoucí z rychlejšího financování zřejmé, ale paradoxně se hlasy volající po zrychlení ozývali častěji z řad našich investorů. A je to logické – investoři v kratším čase zjistí, zda-li budou vyzvání k plnění závazného investičního příslibu (v případě vybrání MAČ či celé cílové částky) nebo se jimi přislíbená částka uvolní a mohou tak třeba navýšit svou pozici v jiné investiční příležitosti.

V době, kdy píšu tyto řádky, je investiční příležitost do společnosti Poháry Bauer zveřejněná pouze 3 dny a už je odfinancováno přes 50 % – a to je úžasné!

A jaký je váš názor? Líbí se vám tento krok a zdá se vám logický?  Nebo raději investici zvažujete delší dobu? Budu rád za zpětnou vazbu na vit.hutar@fingood.cz

Věříme, že společně s VÁMI to zvládneme, pojďte do toho s námi!

 

Vít Hutař
CMO, finGOOD.cz